Instalación en Espai 13

proyectos, contaminaciones y colaboraciones

Una turista, un jugador, algú que passeja i un ser errant

Saladestar: in the mood for education

Desde la Sala d’Art Jove y Saladestar me llegó esta propuesta para participar en un proyecto que a partir de la producción artística quería plantear un espacio de reflexión sobre las identidades que se ponen en juego (y se construyen) en algunos de los lugares/períodos donde se define aquello que podemos entender como «generaciones emergentes».

Aquí el texto de Saladestar y de la sesión en la que participé (el resto de sesiones pueden consultarse aquí):

Texto de Saladestar

«Sota el títol genèric de projecte Una turista, un jugador, algú que passeja i un ser errant2, i amb l’objectiu d’establir una aproximació a alguns aspectes vinculats a la creació artística, en la seva besant més propera al problemàtic adjectiu “emergent”, es plantejà un espai de reflexió crítica sobre els procés de construcció de les identitats centrada en els rols “artista” i “estudiant” (posant en joc tipificacions, estereotips, pautes i models socials). El projecte es desenvolupà de forma paral·lela en dos contextos educatius de caràcter ben diferent: Estudiants de projectes d’art de 3er curs del Graduat Universitari de l’Escola Massana i alumnes de l’assignatura de literatura universal de 1er de Batxillerat de l’IES Costa i Llobera. L’experiència es concretà amb la realització d’una sèrie de sessions en cada un dels centres articulades al voltant de l’encontre entre les/els estudiants del centre i artistes participants a les exposicions de la temporada 2010 de la Sala d’Art Jove mitjançant l’anàlisi de referents de la cultura visual, en aquest cas de les produccions televisives, com a artefactes de construcció i representació de models i estereotips identitaris.

D’aquesta manera la intervenció-presentació de vuit artistes seleccionats i participants en la convocatòria 2010 de la Sala d’Art Jove dins l’àmbit acadèmic propi dels dos contextos educatius va funcionar com a punt de partida d’un procés que culminà amb la producció de diferents produccions visuals fruit del treball de reflexió dels i les estudiants participants.

En el cas dels alumnes de l’IES Costa i Llobera les produccions es concretaren en l’elaboració d’uns guions per a uns esquetxos televisius basats en la paròdia i l’apropiació de formats estàndards i protagonitzats per suposats estudiants de batxillerat (o sigui en els que ells i elles es retrataven a si mateixes). Dels guions finalment se’n realitzaren uns petits clips en vídeo que foren filmats i interpretats pels/les popis/es estudiants.

D’una altra banda els/les alumnes de l’Escola Massana produïren, en alguns casos amb la col·laboració del centre de producció Hangar, van realitzar un seguit d’obres (treballs personals) com a resposta a un simulacre de convocatòria per a una possible exposició a la Sala d’Art Jove. En aquest darrer cas cada peça (de formats múltiples: pintura, fotografia, vídeo, etc.) anava acompanyada d’un projecte previ de producció i un breu text de motivació per la participació a aquesta convocatòria.

Des d’un principi la intenció real del projecte no era altra que establir espais de confrontació i, sense voler del tot, quasi de confusió que subvertint els ordres establerts en cada un dels contextos i posant en crisis constantment el paper de cada una de les persones que formarem part del procés, ens permetés fer visibles problemàtiques vinculades a les identitats i subjectivitats que es posen en joc al voltat de la formació artística i l’art emergent.

Finalment aparegué l’oportunitat de donar continuïtat al procés iniciat a les aules dins de la pròpia Sala D’art Jove i entenent que no tenia massa sentit generar una exposició (una més de les incomprensibles, irreals i poc eficàcies exposicions d’art i educació), vàrem plantejar un dispositiu que, com ja estàvem fent amb les persones i les institucions, posés també en crisis el paper de la pròpia sala d’exposicions.

In de Mood for education3va aparèixer com a últim i inesperat capítol d’aquest projecte i a partir de les necessitats confluents de la institució (donar visibilitat pública al procés) i del projecte (generar un espai de reflexió final que ens permetés compartir certes conclusions sobre aquesta experiència per tal d’expandir-la). Quines estratègies de representació podien esdevenir vàlides? Quines desactivarien en menor mesura els propòsits crítics dels propis projectes? Quins relats es podien construir intentant respectar al màxim la diversitat de veus i mirades de les persones que hi participaren? Com podíem generar narratives no massa idealitzades, autoritàries o auto-celebradores del procés?

D’aquesta manera al llarg de dues escasses setmanes la sala es convertí en un espai destinat a un exercici de circuit tancat en el que la pròpia possibilitat de generar una exposició provocà la reflexió, el debat, la reconstrucció i la definició de conclusions per part de les persones participants al projecte.

Es situaren sobre grans taules tots els treballs resultants de les activitats als centres, tants els dels alumnes de l’Institut com els de l’escola d’art, ocupant el centre de la sala deixant completament lliures les parets com a invitació a que les exposicions tan sols podrien prendre forma a partir de quatre sessions a porta tancada en les que es convocà al diversos grups de persones que havien participat en el procés.

L’ambició d’aquestes sessions no era la de produir físicament cap exposició si no la de convertir la discussió sobre el possible muntatge de la mateixa en la construcció d’un relat sobre el propi procés i amb aquest objectiu es filmaren les quatre sessions amb els mitjans necessaris per tal d’obtenir un registre d’imatge i so de qualitat que havia d’esdevenir en si la base del guió d’un documental que s’hauria d’haver editat i distribuït posteriorment des del marc de la mateixa programació 2011 de la Sala d’Art Jove».

TERCER ACTE

(Artistes d’Art Jove 2010: Andrés Bartos, Abel del Castillo, Antonio Gagliano, Ivan Gómez, Laura Gómez, Joan Martí Ortega, Gabriel Pericàs i Vanesa Varela amb Simonetta Gorga i Lluc Mayol)

Dimarts 22 de març de 2011

Al voltant d’una de les taules discuteixen posant en relació i valorant els treballs dels alumnes de l’escola d’art (sobre la taula) i els projectes fets el dia anterior per els alumnes de batxillerat ara penjats a la paret.

a1: De todas formas esto, estábamos, o yo ahora en mi cabeza intentando hacer una dicotomía entre lo de las mesas y lo de aquí (assenyala els papers penjats a la paret). Lo de aquí es fruto de una sesión, entiendo, de ayer, ¿no?

e1: Sí, sí.

a1: Porque sería interesante ver qué pueden generar los de La Massana en Sala, ¿no? Porque ahora… o sea, a mí lo que me interesa ahora de aquí era como diferentes colectivos, uno que está centrado e inscrito en lo que es el mundo del arte, y el otro que es totalmente externo pero que de repente se ve forzado a generar un hecho expositivo, como de repente los dos puntos de vista colisionan como muy claramente, ¿no?
Pero claro, no es lo mismo, porque esto está como más medido ya de por sí, porque es el montaje inicial, y esto es como más fresco, porque se generó ayer… O sea, hay que dejar un poco de margen a eso, ¿no? A ver qué pueden generar ellos mañana.

a2: No solamente en esto (assenyala les obres penjades a la paret), en los videos también.

a3: La propia identidad está más fresca esa…

a1: Sí, es más honesto, ¿no? Es como que estos no aceptan que realmente el trabajo va a ir sobre una mesa, ¿sabes? Yo creo que si ellos hubiesen sido más honestos desde el principio y sabido que esto se iba a poner en una mesa, tal y cual, no hubiesen hecho según qué tipo de propuestas como más pretenciosas.

a5: Bueno, pero también se está viendo un proyecto artístico…

a1: Claro. Sí, sí, sí. Por otro lado también.

a1: ¿Y en la convocatoria estaba formado que esto iba a estar sobre una mesa?

e1: No.

a1: Claro, es que también ahí hay trampa, ¿no?, por vuestra parte…

e1: Pero la intención real, o lo que podemos explicar, es que esto aquí está provisionalmente. O sea, esto está aquí en espera de qué se hace con esto, cómo se utiliza eso… está precisamente encima de la mesa para discutir dónde puede ir, si puede ir, o dónde debe ir, ¿no?

a4: A mí hay una cosa que me parece muy injusta, sobre la manera en la que lo estamos valorando, y es que sí que es verdad que esto (es refereix a les obres penjades a la paret) es más fresco, en eso podemos estar todos de acuerdo, pero claro, ellos estaban como aquí un poco jugando, y haciendo la broma, y claro, ellos aquí (es refereix a les obres de sobre les taules) se lo plantean como algo muy serio, no sé si como profesionales, pero sí como personas que quieren participar de la trascendencia que tiene el mundo expositivo, y el mundo del arte.
Bueno, se ve que se lo han currado y se matado a pensar no sé qué… y bueno, quizás todo esto es lo que lo hace menos fresco, ¿no? Y menos inmediato, también, ¿no? Pero, bueno, creo que es muy poco pedagógico ir a estos chicos y decirles: «mira no es suficientemente fresco», ¿no? … es como «no tienes lo que hay que tener», es algo que se tiene o no se tiene, ¿no?
Porque esto (es refereix a les obres penjades a la paret) a lo mejor sí que nos parece honesto, pero a lo mejor no lo es tanto como creemos ¿no?
Porque todos podemos hablar de la tele y hacer parodias de la tele, igual que todos podemos hablar de política, i podemos estar mintiendo mucho, podemos estar engañando mucho.

a1: Yo creo que hay mucha más mentira aquí sobre las mesas, que aquí (senyala la paret). Ahí es donde digo que ahí hay más honestidad (es refereix a les peces exposades a la paret).

a5: Yo creo que no es mentira. Lo único es que es trabajar con unos códigos, que son unos códigos que tienes en la escuela, y tú tienes que estar cuatro años, y estás trabajando con esos códigos, y eso es lo que te piden. Y yo al menos, hasta salir de la escuela, no perdí ciertos referentes, y no me planteé determinadas cosas: que el profesor no era nadie que supiera más que yo, o que yo podía hacer las cosas de otra manera, o que a lo mejor ni me interesaba entrar en el mundo del arte, que a mí lo que me gustaba era pintar i dibujar, y que las cosas no son como te las explican ahí.

a2: Pero quiero decir, aquí (es refereix també a les obres exposades a la paret) hay mucha ficción, hay mucha interpretación, mucho juego. Esto (ara es refereix a les peces exposades sobre la taula) realmente es muy serio.

a4: Y las preocupaciones que hay aquí, pues todos podemos estar de acuerdo en que en la televisión hay mucha basura y mucho teatro, y bla, bla, bla… pero esto no deja de ser un discurso al final tan preestablecido como esto también lo es. No sé en qué medida lo es más…

a1: Pero lo decía por el hecho aurático de lo expositivo en sí. Como ellos quieren tener cierto protagonismo, y quieren de repente completar una obra, que se va expo… Cómo se enfrentan los unos y los otros al hecho de exponerse. De repente, aquí (assenyala la taula sobre la que s’exposen algunes obres), en todos los casos es como muy significativo esta pretensión de protagonismo, esta tal y cual, y en este caso (ara es refereix a les peces exposades a la paret) no lo es, les suda la polla, hay «un pene porque sí». No sé si lo has visto… Es como… Ahí hay…
(comentaris i riures dels altres)
No, no, no. Pero es ese descrédito a lo expositivo que es supersignificativo de como desde las instituciones de arte se crea una especie de limbo, que es ahí donde hay que llegar, que es a enseñar lo que uno hace. Y de repente aquí (assenyala la paret) hay mucha más experiencia. Se ve, incluso en los videos, se ve mucho más hacer e intentar sacar algo de lo que hacemos, que aquí (assenyala la taula), que es todo más en pos del resultado, en pos de enseñar. Lo que vale la pena es analizar es eso: qué expectativas tienen ellos de exponer en Sala d’Art Jove, porqué se lo toman tan en serio.

e1: Claro. ¿Y vosotros porque os lo tomáis tan en serio lo de exponer en la Sala d’Art Jove?

a1:(cara de circumstàncies) Desde luego, desde luego… De repente ahí había una legitimación, que compensaba el trabajo, sea o no real. Eso existe.
Aquí los trabajos estan encima de una mesa para ser analizados como documentación de cierta actitud, como podrían ser fotos… es como una especie de ir al zoo a hacer fotos a ver como se portan los animales, ¿no? (riures)
¡Ay, coño! Como para extrapolarlo, ¿no? Pero de repente estamos viendo a ver qué hacen los alumnos en la escuela, cómo reaccionan a nuestros pinchazos, nosotros vamos ahí y los pinchamos un poquito a ver qué van a hacer. Les ofrecemos una expo, les damos una zanahoria, a ver ellos qué van a hacer.
(riures)
Por eso digo, es que no es lo mismo. Nosotros nos lo tomamos en serio porque de repente hay posibilidad de que eso te reporte un beneficio. Esto yo no creo que… No por esto ninguno de ellos va a dar un paso más, creo yo.

e1: ¿Tú crees que es muy distinto una cosa que otra?

a1: Yo no veo ninguna diferencia entre ellos y yo. O entre ellos y cualquiera de nosotros.
De repente, o sea, yo estuve aquí en Sala d’Art Jove el año pasado y estaba en cuarto de carrera. Ellos están en tercero de carrera. Es un año de diferencia, no le veo, no lo veo…

e1: A vale, vale. No. Pero yo lo que digo es: pero que… el hecho… más allá de exactamente lo que puede llegar a pasar por la cabeza de ellos, a la hora de las motivaciones en sí reales de exponer aquí (y ellos ya hemos dicho que no sabían exactamente cómo estaban), pero una convocatoria como la Sala d’Art Jove ¿no está institucionalmente planteada desde el mismo punto “zoo” que está planteado este proyecto?

a1: Ostia, ¡te dan 700 pavos por la cara!

a4: Yo me gasté 500 de esos, solo en mano de obra…

e1: Pero presentaros a la Sala d’Art Jove no os presentáis solamente por los 700 euros, yo no me creo que os presentéis solo por los 700…

a1: …no solo. Pero hay un beneficio real de eso. Aunque no sea solo por los 700 euros, que no son solo eso. O sea, realmente sacas un beneficio de eso.

a5: Pero tu piensa… Ya no la Sala d’Art Jove, porque este es un sitio pequeño que tampoco tienen mucho dinero, pero piensa en otras grandes instituciones en las que tú estás funcionando igual. Son instituciones muchas veces mucho más grandes, que cobran grandísimas subvenciones y en las que como… tú eres una pieza del puzle, como quien la pone en esta mesa para formar su proyecto, que igual es el MACBA, o que igual es el no sé qué. Y tú no tienes más significado de lo que a lo mejor puede parecer que tienen estos aquí, realmente.

a2: A ver, también tienes que entender que a ver, ellos están haciendo un grado en La Massana y nosotros estábamos en la Universidad de Barcelona, en un grupo donde los profesores movían mucho los trabajos de sus alumnos y luego también los alumnos se movían mucho. Nosotros cuanto más dentro del circuito estamos, pues menos te esperas, ¿sabes? Exponer en la Sala d’Art Jove no espero que me abra muchas puertas, pero ellos, están más fuera del circuito que nosotros, no conocen mucho la cosa, y de repente les surge la oportunidad de exponer en un sitio como este, lo ven como una gran esperanza. Y seguro que tenían la…