Instalación en Espai 13

proyectos, contaminaciones y colaboraciones

Catálogo 2010-11 Sala d’Art Jove

Vorto Klapo en la sala d'art jove

Ya se ha publicado  el catálogo de la Sala d’Art Jove con las actividades correspondiente a los años 2010-11, entre las que figura la exposición «Vorto Klapo» y la actividad «Viaje a Consticon».

Desde la Sala d’Art Jove se presenta el catálogo de la siguiente manera:

«Art Jove 2010-2011 és un recull de les iniciatives que s’han realitzat a la Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya al llarg de dues temporades. La programació s’ha desenvolupat a partir d’una convocatòria pública, de periodicitat anual i circumscrita a Catalunya, que té l’objectiu de seleccionar els projectes que realitzen joves menors de 30 anys en el cas de les modalitats de creació, educació, investigació i edició, i de fins a 35 anys en el cas de la convocatòria per a l’equip tutorial.

Art Jove 2010 i 2011 s’ha generat per mitjà de l’estreta col·laboració amb els agents que hi han participat. S’ha donat lloc, així, a narracions que segueixen desplegant el potencial experimental de les diferents iniciatives, amb la incorporació de nous punts de vista, relats sobre els processos de treball, línies de continuïtat i valoracions. Al mateix temps, el present llibre inclou i permet resseguir les veus i les posicions de tots els agents que han incidit en l’articulació de les temporades: els responsables polítics, els tècnics de l’administració, els artistes i els productors dels projectes, els tutors, l’equip de gestió, els diferents col·laboradors i el públic.

El llibre incorpora textos de reflexió i anàlisi a l’entorn de l’art emergent a Catalunya per part de Manuel Segade, Frederic Montornés, Glòria Picazo i Jeffrey Swartz.

Aquesta publicació s’ha realitzat amb el suport del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, CoNCA.

El projecte Sala d’Art Jove va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2011 en la modalitat d’Arts visuals».

Puedes descargarlo aquí.

Fuente: Sala d’Art Jove


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *